Om SRG

Sveriges Ridgymnasiums affärsidé är enkel: - Vi skall bygga Sveriges bästa ridgymnasium. De tre ledorden är Kvalitet - Delaktighet - Glädje.


SRG – Mål – Visioner och Värderingar

Sveriges Ridgymnasium bedriver gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktning mot Lantbruk – med profilen Häst/Ridsport. Utbildningen kan vara både yrkes- och högskoleförberedande. ?


Vår idé är denna:
”Sveriges Ridgymnasium levererar Sveriges bästa gymnasieutbildning för ungdomar som gillar ridsport.”


Efter utbildningen är eleverna duktiga hästentreprenörer. De kan nå önskad utbildning på högskola, eller exempelvis, ta anställning som hästskötare.


Vi sätter humankapitalet i främsta rummet. Det återspeglas i utvecklings- och karriärmöjligheter samt miljön på skolan. Och det reflekteras mot eleverna i alla lägen.


Bemötandet av elever är mycket viktigt. Våra elever skall vara sedda och respekterade, alltid, när de så förtjänar. Vår personal slösar gärna med beröm, när det finns skäl därtill. Inställningen ”Det går inte” är sällan förekommande bland vår personal. Man svarar snarare: ”Det var en utmaning! ”
Bemötandet ska i alla lägen vara varmt och spegla vårt mantra ”Vi bryr oss!” Det är det som är kärnan i SRG-andan.


Kärleken till hästen genomsyrar verksamheten på skilda sätt. Hästar ger en samvaro mellan människa och djur, som oftast sker utan ord och som bygger på känsla och kroppsspråk. Vår personal behärskar det språket.
Skolan har en sund ekonomi, vilket skapar trygga arbetsplatser på orterna för både elever och personal.


Vi har ett tillåtande klimat och ett innovativt förhållningssätt!
Vi skall ligga i framkant när det gäller kommunikation och relationsbyggande med sociala medier och IT-verktyg.


Skolan har ett moget förhållningssätt till det multikulturella samhället och känner ett starkt ansvar för klimatproblemen. Vi försöker leva som vi lär.

Det ska kännas som en förmån för elever att gå på SRG. Alla pusselbitar är viktiga för att målet ska nås – hästhanteringen, kvaliteten på undervisningen, våra APL- och lärlingsplatser inomlands och utomlands.
Allt detta har bäddat för våra tre ledord: Kvalitet – Delaktighet – Glädje.


Medlemskap


Utmärkelser


EU-projekt

fasfasfasf