Lotta Björe gästtränare hoppning

När: 24 april 2018

Skola: Sigtuna

För elever i åk 1. Lotta är A-tränare i hoppning.