Boost-läger i Varberg

När: 10 februari 2018

Skola: Varberg

SRG:s koncept Boost-läger bygger på forskning som har lett fram till projektet välmående ger resultat (VGR), som syftar till att höja elevernas välmående och därmed prestation i skolan.